Akif Yanbak
2013-2014 yenİ öğrencİ kayit rehberİ. lütfen konuya girin

Yorumlar

Akif Yanbak
2013-2014 yenİ öğrencİ kayit rehberİ

1- lys belgesİnİn alinmasi
yerleştirme belgesinin ösym web sayfasından internet çıktısı alınarak kayıt için hazırlanır.
2- kesİn kayit İçİn gereklİ olan belgelerİn öğrenİlmesİ, hazirlanmasi
paü. öğrenci İşleri daire başkanlığı web sayfasından istenen belgeler öğrenilerek, kayıt için hazırlanır.
3- ön kayit İşlemİnİn yapilmasi
ön kayıt işlemi tarihleri ayrıca duyurulacaktır. en geç kayıt gününden bir gün öncesine kadar, paü web sayfasında
açılacak olan "yeni öğrenci kayıtları" arayüzünden;
a) t.c.kimlik no. girilerek, paü. öğrenci numarası alınır, ödenecek harç tutarı öğrenilir. (harçları düzenleyen

bakanlar kurulu kararı yayımlandıktan sonra ödenecek harç tutarları ilan.edilecektir.)
b) paü öğrenci numarası ile, halk bankası şubelerinden güz dönemi katkı payı/öğrenim gideri yatırılarak

ödenir.(katkı payı/öğrenim giderleri öğrenci İşleri web sayfasından ayrıca duyurulur.)
c) ön kayit sayfasına girilerek, açıklamalara göre sıra ile istenen bilgiler, öğrenci bilgi formu ve varsa zorunlu

yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet/seviye belirleme sınavı, isteğe bağlı hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu İngilizce derslerinden
muafiyet başvuru formu doldurulur.
(verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekir. eksik ve yanlış beyan verilmesi, yürütülen işlemlerde öğrenci aleyhine sonuçlar yaratmakta, işlem sürecinde aksamalara neden olmaktadır.)
(yanlış, yanıltıcı bilgi veren öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılması hakkını üniversite saklı tutar.)
4- kesİn kayit İşlemlerİnİn yapilmasi
a) kesin kayıt için bizzat kesin kayıt bankolarına istenen belgeler hazır olarak, belirlenen günlerde (2-6 eylül 2013 arasında fakülte/yüksekokullara göre belirlenen günde) başvurulur. (kayıtlar: denizli merkezdeki kinikli kampusü kongre ve kültür merkezinde yapılacaktır.)

b) kongre ve kültür merkezi ana giriş kapısı önünden öğrenciler sıra ile, önce dosya alma, ön kayıt kontrolü, önkayıt işlemleri için yönlendirilir, durumlarına göre kayıt salonlarına alınır.

c) ön kayıt işlemini tamamlamış, dosyası hazır olan öğrenciler kesin kayıt bankolarına yönlendirilir.

d) ön kayıt işlemini tamamlamamış olanlar, önce ön kayıt salonuna alınarak bu işlemleri görevliler nezaretinde yaparak evrakları hazır olarak kesin kayıt salonuna alınır.
e) kesin kayıt işlemini bitiren öğrencilere, öğrenci kimlik kartı (basımı tamamlanmışsa), 2 adet öğrenci belgesi ve cep akademik takvimi verilir. (yurt, burs, sağlık işlemleri için öğrenci belgesi istenmektedir.)
f) kayıtlar; sabah 08.30'da başlar, 16.00'ya kadar devam eder. kayıt salonunda olup işlemleri bitmemiş öğrencilerin kayıtları tamamlanıncaya kadar kayıtlar devam eder.
5- muafİyet başvuru İşlemlerİ
a) zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak veya ortak zorunlu İngilizce (İngilizce-i ve İngilizce-ii) muaf olmak isteyen öğrenciler,

b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrencilerin, sistemden muafiyet/seviye belirleme sınavı başvurusunu yapmaları gerekir.
6- ders kayit ve yurt İşlemlerİ
a) kesin kaydını yapmış öğrencilerin 2013-2014 güz döneminde alacakları ve devam edecekleri dersler otomasyon üzerinden öğrencilerimiz üzerine tanımlanır. derslerin son kez kontrolü ve seçmeli derslerin kesinleştirilmesi için ders ekleme- silme- onayla günlerinde (23-25 eylül 2013 tarihleri arasında) öğrenim görülecek fakülte/ yüksekokula başvurulur, otomasyonda tanımlanan dersleri öğrencinin danışmanına kontrol ettirerek onaylatması ve kendisinin de onay vermesi gerekmektedir.

b) kredi ve yurtlar kurumuna asıl listeden yerleşen öğrenciler, ders kayıt işleminden sonra yurt kaydı için yurt müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

c) daha önce başka bir öğrenim kurumuna devam etmiş ve başardığı dersleri muaf saydırmak isteyen öğrenciler, transkript ile ders içeriklerini, öğrenime başladığı ilk hafta (16-20 eylül 2013 arası) ilgili bölüme teslim eder.
önemlİ not: kayıt için gelen öğrenciler kayıt salonlarına alınacak olup, velilerimizin kayıtlar sırasında ayrı yerlerde beklemeleri sağlanacaktır velilerimizin aşırı hassasiyetleri ve telaşları işlemlerin yapılması sürecini uzatmaktadır. bu nedenle, kayıtlar sırasında görevlilerin uyarılarına ve kurallara riayet edilmesi öğrencilerimiz ile velilerinin menfaatine olacak, işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlayacaktır.
kayıt bölgesinde, kredi ve yurtlar kurumuna ait danışma masası, stant açmasına rektörlükçe izin verilen özel yurt ve apart görevlilerine ait tanıtım masaları, yiyecek içecek stantları ile kayıt işlemleri için danışma masaları bulunacaktır. kredi ve yurtlar kurumu yurt işlemleri için kampüs içinde bulunan yurt müdürlüğüne başvurulacaktır.
herhangİ bİr nedenle İnternet üzerİnden ön kayit yapamamiş öğrencİler,
kayitlarin yapilacaği bİnadakİ önkayit salonunda görevlİler yardimi İle ön kayit İşlemİnİ yapabİlecektİr.
öğrenci İşleri daire başkanlığı