ek_kontenjan_ile_yeni_kayıt_yaptıracak_aday_ogre
2013 ösym tarafından ösys (ek kontenjan) sonucu pamukkale üniversitesine yerleşen öğrencilerden kayıt sırasında istenen belgeler, kayıt tarihleri ve yeri için konuya girin.

Yorumlar

Detaylar

a) 2013 ösys (ek kontenjan) sonuç belgesinin İnternet çıktısı (2 nüsha)

b) adayın mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak veya sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (metem programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
not: kayıt işlemleri sırasında lise diplomasının yeterince fotokopisini yanınızda bulundurmanız daha sonra yapacağınız kredi ve burs başvurularında gerekli olacaktır.

c) türkiye cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir belge (nüfus cüzdanı fotokopisi)

d) 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (fotoğrafların arkasına t.c. kimlik no, öğrenci numarası, adı ve soyadı yazılacaktır.)

e) 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge

f) öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (İkinci öğretim öğrencileri için)

g) üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. (heyet raporu istenen bölüm/programlar : tıp fakültesi, fizik ted. ve reh. yo, denizli sağlık yo, spor bil. ve tekn. yo, denizli sağlık hiz. myo)

h) öğrenci bilgi ve kayıt formu (ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)

i) İlk ve acil yardım programı için; koşul 233 'de belirtilen hususları taşımaları gerekir. komisyon onay raporu (kesin kayıt sırasında denizli sağlık hizmetleri myo'dan alınacaktır)


kayıtlar 7-9 ekim arasında Pamukkale">#!data=!1m4!1m3!1d6310!2d29.106474!3d37.739278!2m1!1e3!4m16!3m15!1m0!1m4!3m2!3d37.738358!4d29.10393!6e2!3m8!1m3!1d1578!2d29.10457!3d37.738464!3m2!1i1024!2i768!4f13.1">Pamukkale üniversitesi rektörlüğünden yapılacaktır.