anarsist
özgür ve savaşsız bir dünyaya giden yol anarşiden geçer...

Yorumlar