neyzenos
sigaranın son fırtı gibiydin , seni içime çektikçe acıtıyordun...
neyzenos

Yorumlar