itirafci
bu aralar osmanlıca şiirlere merak saldım... ve terk-i bend adlı eserden güzel bir kaç kelam bulup sizlerle de paylaşma isteği duydum...umarım beğenirsiniz...

bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenâdan..
başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan..
âsûde olam dersen eger gelme cihâne...
meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan...

çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar...
handân görünen herkesi hurrem mi sanırsın...
bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî...
her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın...

Yorumlar