Akif Yanbak
size f5 yerine f6'ya basma hikayemi anlatayım mı?

Yorumlar

Akif Yanbak
sonra işte f5e bastık