koftehor
etrafta o kadar ot varken bu gönül neden hep b*ka konar ki

Yorumlar