gümüşler kampüsü nasıldır?

anonim
anonim @anonim_bayan
gastronomi okuyacağım turizm fakültesi gümüşler kampüsünde de mi ? turizm fakültesi gümüşler de mi ?

Cevaplar