kongre merkezine gidiniz diyor

anonim
anonim @anonim_bay
e kayıt yaptırdım. sitede kayıt bilgi öğrenmede 'e-kayit süresİ sona ermİştİr. kayit İşlemlerİnİzİ paü kongre kültür merkezİnde yaptirabİlİrsİnİz' diyo. 28 eylülde mi gidicez buraya anlamadım

Cevaplar

anonim
anonim @anonim_bay
kayıt yaptırdım. çıktısı da var. kayıt bilgi öğrenmede kongre metkezinden yaptırınız diyince bizde mi kayıta gidicektik dedim