nyks

Nyks🌙
Nyks🌙 @nyks
nyks veya nyx. kelime anlamı olarak gece demektir ve yeryüzü karanlığını simgeler. yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan gece tanrıçası, gecenin şekil almış halidir. gücü hiçbir zaman ölümsüzlerce sınırlanamamış, dahası zeus bile ona karşı çıkmayı göze alamamıştır. uyku ve ölüm'ün anası olarak sayılır.