kadınları çekici yapan şeyler

Koray Kaya
Koray Kaya @kalman
zeka
beyin
düşünebilme yetisine sahip olması