i.t.
paü inşaat kazandım eğitimi nasıl tercrübesini paylaşabilecek kimse var mı ?