ıdealist
gastronomi okudugum halde utf topluluguna katılmak kendimi eminem gibi hissetmektir...